Ebe Blaauw

In 1970 begonnen op Dow bij de Maintenance van LHC 1,  daarna overgestapt naar de Brandweer waar ik in 1993 als Wacht chef werd aangesteld.

Later werd deze afdeling samengevoegd met de Bedrijfsbewaking. We gingen onder de naam ES&S(  Emergency Service en Security.) verder. Was een roerige tijd.

Functie van Wacht chef naar Ploegleider. Een schitterende periode afgesloten in mei 2012 na 42 jaar in dienst te zijn geweest.

Daarnaast nog eens 46 jaar actief geweest bij de Vrijwillige Brandweer van Terneuzen.

 

Hobby’s:  heel veel klussen,  marathons lopen en veel weg met de Camper.

In 2019 ben ik toegetreden tot het bestuur van de PV.

Mijn taak is te zorgen dat we voor  alle leden een veilige recreatie omgeving creëren.

Dit houdt onder meer in dat we voldoen aan de huidige vergunningen, veiligheidsaspecten zowel rond als in het gebouw.

En dat vind ik een mooie uitdaging om dit samen met diverse teams te kunnen realiseren.

Naar overzicht